TARİH KONUŞUYOR

İzmir Körfezi’nin girişinde, körfezi kontrol eden önemli kilit noktalardan biri olan Karaburun Yarımadası’nda eski çağlardan buyana yerleşim izlerine rastlanıyor. Çakmaktepe bölgesindeki kazılarda Kalkolitik döneme ait ( M.Ö 4000 ) kesici araçlar, taş el baltaları ve ilkel çanak çömlekler bulundu. Bölgede M.Ö 3000’li yıllardan itibaren Hititler varlık göstermiş. Hititler’in ardından sırası ile bölgeye Yunanlılar, Persler, Romalılar […]

Read More